MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 240L

  24/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 240L -GIÁ: 14.199.000Đ -Bảo hành: 07 năm -16 ống thu nhiệt, lõi bồn nhựa PPR chống nhiễm phèn, nhiễm mặn -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1900x1350mm -Số người sử dụng: 10-12 người

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 220L

  24/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 220L -GIÁ: 9.320.000Đ -Bảo hành: 07 năm -16 ống thu nhiệt, lõi bồn nhựa PPR chống nhiễm phèn, nhiễm mặn -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1730x1350mm -Số người sử dụng: 9-10 người

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 190L

  24/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 190L -GIÁ: 8.290.000Đ -Bảo hành: 07 năm -16 ống thu nhiệt, lõi bồn nhựa PPR chống nhiễm phèn, nhiễm mặn -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1570x1350mm -Số người sử dụng: 7-8 người G

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 160L

  24/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 160L -GIÁ: 7.270.000Đ -Bảo hành: 07 năm -14 ống thu nhiệt, lõi bồn nhựa PPR chống nhiễm phèn, nhiễm mặn -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1410x1350mm -Số người sử dụng: 5-6 người G

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 140L

  24/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR PPR 140L -GIÁ: 6.270.000Đ -Bảo hành: 07 năm -12 ống thu nhiệt, lõi bồn nhựa PPR chống nhiễm phèn, nhiễm mặn -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1250x1350mm -Số người sử dụng: 3-4 người G

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 320L

  23/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 320L -GIÁ: 10.750.000Đ -Bảo hành: 05 năm -18 ống thu nhiệt -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x24200x1350mm -Số người sử dụng: 12-15 người (thích hợp cho các trường học, công ty) Gọi nga

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 250L

  23/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 250L -GIÁ: 8.849.000Đ -Bảo hành: 05 năm -24 ống thu nhiệt -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1970x1350mm -Số người sử dụng: 10-12 người Gọi ngay 0978535953 nhận giá ưu đãi hơn.

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 220L

  22/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 220L -GIÁ: 7.797.000Đ -Bảo hành: 05 năm -18 ống thu nhiệt -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1670x1350mm -Số người sử dụng: 9-10 người Gọi ngay 0978535953 nhận giá ưu đãi hơn.

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 180L

  22/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 180L -GIÁ: 8.180.000Đ -Bảo hành: 05 năm -18 ống thu nhiệt -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1520x1350mm -Số người sử dụng: 7-8 người Gọi ngay 0978535953 nhận giá ưu đãi hơn.

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 160L

  22/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 160L -GIÁ: 5.950.000Đ -Bảo hành: 05 năm -15 ống thu nhiệt -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1300x1350mm -Số người sử dụng: 5-6 người Gọi ngay 0978535953 nhận giá ưu đãi hơn.

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 130L

  22/11/2022

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AQUASOLAR 130L -GIÁ: 5.160.000Đ -12 ống thu nhiệt -Bảo hành: 05 năm -Thông số lắp đặt (Dài x Rộng x Cao): 2000x1080x1350 -Số người sử dụng: 3-4 người Gọi ngay 0978535953 nhận giá ưu đãi hơn.