Công ty chúng tôi nhận hàn sửa các loại bồn nước nhựa inox tại nhà, nhận xúc rửa vệ sinh bồn nước. Quý khách có bồn nước bị chảy lủng cần được hàn lại xin liên hệ: 028 62 520520. hoặc 0904 308823.

 
Hiển thị

HÀN BỒN NHỰA

HÀN BỒN NHỰA

ĐT: 0983 630 549